DIART 1,8%

180.00

Skuteczne połączenie bursztynianu sodu i kwasu hialuronowego do iniekcji dostawowych. Czasowo odtwarza wiskoelastyczność płynu stawowego oraz ogranicza procesy uszkadzające chrząstkę powstałe na skutek urazów bądź choroby zwyrodnieniowej.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

DIART 1,8%

36mg/2ml – połączenie kwasu hialuronowego z bursztynianem sodu.

Skuteczne połączenie bursztynianu sodu i kwasu hialuronowego do iniekcji dostawowych. Czasowo odtwarza wiskoelastyczność płynu stawowego oraz ogranicza procesy uszkadzające chrząstkę powstałe na skutek urazów bądź choroby zwyrodnieniowej.

SKŁAD:

Substancja czynna: hialuronian sodu. Substancje pomocnicze: kwas bursztynowy, bursztynian sodu, chlorek sodu, woda do iniekcji.

KLASYFIKACJA PRODUKTU:

Wyrób medyczny, sterylny, wolny od pirogenów.

OPAKOWANIE:

Jednorazowa ampułkostrzykawka o pojemności 2 ml zawierająca 1,8% (36 mg) kwasu hialuronowego.
Jedynie zawartość ampułkostrzykawki jest sterylna; produkt został wysterylizowany parowo.

Każde opakowanie zawiera:

 • dwie igły do iniekcji podskórnej produktu leczniczego (0,8x50mm, producent Becton Dickinson and Company Limited – CE 0050),
 • dwie metryczki z danymi produktu (numer LOT i termin przydatności do użycia).

WSKAZANIA:

Kwas hialuronowy jest polisacharydem będącym ważnym składnikiem skóry i tkanki łącznej. DIART 1,8% jest w postaci żelu. Jest sterylnym, wolnym od pirogenów, bezbarwnym i przejrzystym kwasem hialuronowym pochodzenia niezwierzęcego o odpowiednim wskaźniku pH. Produkt DIART 1,8% jest przeznaczony do wstrzykiwań dostawowych celem czasowego odtworzenia wiskoelastyczności płynu stawowego w przypadku problemów powstałych na skutek urazów bądź choroby zwyrodnieniowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 • nie podawać preparatu dożylnie
 • nie podawać w przypadku braku przejrzystości lub zabarwienia produktu
 • nie podawać w przypadku otwartego lub zniszczonego opakowania
 • produkt należy podać niezwłocznie po otwarciu, a ampułkostrzykawkę wyrzucić
 • nie używać wielokrotnie; niezależnie od ilości produktu pozostałej po pierwszym użyciu
 • nie nadaje się do ponownego użycia z powodu utraty jego sterylności
 • nie sterylizować ponownie; kolejna sterylizacja może spowodować zakażenie krzyżowe pomiędzy pacjentem a lekarzem
 • nie aspirować powietrza do ampułkostrzykawki
 • nie zamrażać
 • nie podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych
 • nie podawać doustnie
 • przed podaniem należy delikatnie nacisnąć tłok, uzyskując kroplę produktu na końcu igły celem usunięcia powietrza z igły oraz ampułkostrzykawki.

OSTRZEŻENIA:

 • podanie produktu zawsze powinno być zgodne z zasadami aseptyki
 • nie podawać pacjentom, u których istnieje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu
 • nie podawać pacjentom, u których było prowadzone leczenie przeciwzakrzepowe lub trombolityczne w okresie ostatnich dwóch tygodni
 • nie podawać pacjentom, u których stwierdza się objawy infekcji bakteryjnej lub wirusowej
 • przy podaniu nie używać środków odkażających skórę zawierających czwartorzędowe sole amonowe, takich jak na przykład chlorek benzalkoniowy
 • nie należy chłodzić ani rozgrzewać miejsca wprowadzenia po poiniekcyjnym wystąpieniu zaczerwienienia lub obrzęku skóry
 • nie stosować u pacjentów poniżej roku życia
 • nie stosować u kobiet ciężarnych i karmiących piersią
 • nie podawać w okolicy chorobowych zmian skórnych (zakażenia, odczyny, ).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I SKUTKI UBOCZNE:

Produkt może powodować wrażenie dyskomfortu u niektórych pacjentów, tak jak w przypadku innych preparatów do iniekcji. Wysypka, zaczerwienie, obrzęk, zasinienie, świąd skóry i dolegliwości bólowe w miejscu iniekcji mogą wystąpić w efekcie podania preparatu.

W większości przypadków dolegliwości ustępują do 72 godzin. W niektórych przypadkach mogą wystąpić objawy zaburzenia krzepnięcia i czucia w miejscu iniekcji. Bardzo rzadkimi przypadkami powikłań poiniekcyjnych produktów zawierających kwas hialuronowy opisywanymi w piśmiennictwie są: martwica skóry, brodawki, ziarniniaki, przeczulica skóry, ropnie. W przypadku wystąpienia powyższych powikłań należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i producentem preparatu.

PODANIE I DAWKOWANIE:

DIART 1,8% powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych z iniekcji dostawowych lekarzy. Podanie preparatu może być wyłącznie dostawowe. Ważne jest dokładne zebranie wywiadu przez lekarza oraz poinformowanie chorego o spodziewanych efektach leczenia i ewentualnych powikłaniach. W chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego DIART 1,8% może być podawany, w zależności od nasilenia zmian chorobowych, przez okres 3-5 tygodni z 1-2 tygodniową przerwą pomiędzy iniekcjami. DIART 1,8% jest dostępny w ampułkostrzykawkach zawierających 1 ml lub 2 ml preparatu (w zależności od wielkości stawu).

Zalecany schemat leczenia to 3 iniekcje dostawowe. Powyższy schemat może być powtórzony po 6 miesiącach pod kontrolą lekarza w przypadkach uzasadnionych dolegliwościami pacjenta. W chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, ramiennego i skokowego zalecany jest również schemat 3 iniekcji, jednak pomiędzy kolejnymi iniekcjami powinien być odstęp 1-3 miesięcy.

SPOSÓB PODANIA:

 • sprawdź termin ważności podany na opakowaniu, nie używaj produktu po jego przekroczeniu
 • załącz metryczkę z danymi produktu (partia i termin ważności) do historii choroby
 • otwórz sterylne opakowanie
 • zdejmij zaślepkę ze złącza ampułkostrzykawki
 • dołącz igłę, upewnij się o jej prawidłowym zamocowaniu
 • zdejmij osłonę z igły
 • delikatnie naciśnij tłok uzyskując kroplę produktu na końcu igły celem usunięcia powietrza z igły oraz ampułkostrzykawki
 • wykonaj iniekcję dostawową
 • po użyciu produktu wyrzuć użytą ampułkostrzykawkę oraz igłę do odpowiednich pojemników

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU:
2 lata w nienaruszonym opakowaniu.

0