Ost Plus 40mg/2ml to wysokooczyszczony, naturalny, niezmodyfikowany chemicznie produkt charakteryzujący się brakiem białek pochodzenia ptasiego.

Ost Plus 40mg/2ml.